به نام یگانه حامی پرستوهای بی آشیونه

سلام عزیزان

با اولین تست در خدمتتون هستم.

کدوم انگشتتو بیشتر دوست داری؟(شخصیت شناسی)
Which one of yours you like the most

آیا تا به حال بطور دقیق به انگشتان دستان خود نگاه کرده‌اید؟ تا به حال فکر کرده‌اید که به کدامیک علاقه بیشتری نسبت به بقیه دارید؟ با دقت نگاه کنید، سپس توضیح مربوط به آن را بخوانید.


انگشت شماره 1
این انگشت نماد مسایل مادی و ثروت است و کسانی که این انگشت را انتخاب می‌کنند، اقتصاد دانان خوبی هستند و معمولا از نظر مالی در وضعیت خوبی قرار دارند.
#1:this finger show a love towards money and wealth and those who chose this are dependalbe people in economy and almost have a good economic life

انگشت شماره 2
این انگشت نماد کار می‌باشد و اشخاصی که به این انگشت اهمیت بیشتری می‌دهند انسان‌های کاری هستند و بطور کلی وجدان کاری خوبی دارند و موفقیت زیادی در کارها دارند.
#2.this represnts work and vocation and people who pay more attention to this finger might be hardworking guys who also love their work; they'll get the work done in almost all instances

انگشت شماره 3
این انگشت میزان اهمیت به خود فرد را نشان می‌دهد، افرادی که این انگشت را انتخاب می‌کنند، در مورد همه چیز اول به خود اهمیت داده و تا حدودی خودپرست و خودخواه هستند.
#3: this shows how much you value yourself and the person who chose this would give him/herself the top priority in most instances

انگشت شماره 4
این انگشت نماد محبت و عشق است و کسانی که این انگشت را انتخاب می‌کنند، انسان‌های احساساتی و عاطفی هستند و همواره به دنبال محبت و خوشحال کردن دیگران هستند.
#4: Love, passion and compassion is indicated by choosing this finger, those who selected this are generally emotional people and are always "love's labor lost" themselves and look forward making others happy

انگشت شماره 5
این انگشت نماد خانواده و فرزند هست و کسانی که به این انگشت علاقمند هستند، افرادی هستند که به خانواده پایبند بوده و به زندگی مشترک و بطور کلی روابط بین افراد اهمیت می‌دهند.
this shows family and children; if you liked this finger more than others probably you're more dedicated to your family and a shared life than others.#5:
شاد باش , شاد زندگی کن ودیگران رو شاد کن

دسته ها :
دوشنبه سیم 10 1387
X