شبای بی قراری

                       ستاره می شمارم                   

دلتنگی هامو نم نم

                     با گریه هام می بارم

با شاخه های بی برگ

                    در اشتیاق بارون 

یه تک درخت تنهام

                     تو غربت بیابون

تمام هستی من

                     یه کوله بار خالیست

حضور سوت و کورم

                     بهار نقش قالیست 

فریاد بی صدامه

                     بغض گرامی من

در معرض زواله

                     اینک تمامی من

رویای هر شب من

                     تصویری از بهاره     

یه پنجره تبسم

                    یه جاده انتظار

دسته ها :
دوشنبه سیم 10 1387
X